PEREFIRMA
KOOS KINDLATE PARTNERITEGA

Oleme perefirma, kes alustas koristusteenuste pakkumisega enam kui aasta tagasi ning tänu oma headele partneritele oleme jõudsasti kasvanud. Hoolimata arengust, on meile tähtsad kõik kliendid. Tänaseks meie hallatavate objektide hulka enam kahe käe sõrmedel kokku ei loe. Sellesse ärisse sisenemiseks oli põhjus lihtne – olime ise rahulolematud heakorratöödega, mida pakuti meiega seotud kinnisvaraobjektidel. Meil on kindlad ja usaldusväärsed partnerid, pealehakkamist, aega ja vajalike oskustega usaldusväärseid töötajaid, tänu millele saame Teile pakkuda parimaid lahendusi.

  • Üha olulisemaks argumendiks lisaks korras ja puhtale objektile muutub meie jaoks objekti ümbritsev keskkond. Ehk see, kuidas on kujundatud ja haljastatud kinnistu, loob täiendavat lisaväärtust. Kuna meie tiimis on eriharidusega maastikukujundaja/aednik, siis pakume lisaks koristusteenuse ülevaatamisele välja sellekohaste (kinnistu haljastus) ettepanekute tegemise ühistule.
  • Kasutame teenust pakkudes vaid looduslikke ja keskkonnasõbralikke vahendeid ja pesuaineid.
  • Meil on väga operatiivselt tegutsev objektijuht, kes pakub omalt poolt kinnistuomanikele välja lahendusi parema tulemuse saavutamiseks
  • Hoia oma aega kokku – viima ennast kurssi koristustöö spetsiifikaga oma objektil, kulutama aega hea koristaja leidmisele, puhastus- ja hügieenitarvikute, töövahendite jms hankimisele, koristaja kui alluvaga tegelemisele ning ka ajaga kaasas käimiseks tegema kulutusi koristaja koolitamisele jne
  • Koristamine pole enam pelgalt lapiga pühkimine – objektide ja ruumide viimistlemisel on kasutatud paljusid uusi materjale, mis vajavad erinevaid hooldusvõtteid. Seega orienteerumine ka puhastusvahendite laialdases valikus on keerukas, nõuab ka koristajaamet spetsialiseerumist. Koristamine ei ole vaid tagajärgede likvideerimine – see on ka planeeritavad ja ennetavad tegevused.
  • Anname tasuta nõu õigete koristusvõtete kasutamiseks ning teeme ettepanekuid seoses kvaliteedi tõstmisega.
  • Informeerime majahaldurit märgatud puudustest: sise- ja välisvalgustus, ukselukkude korrasolek, lõhutud majaosad, graffiti, suuregabariidiline prügi konteinerite juures jne.
  • Anname sulle tasuta hinnangu, kas pakutav hind ja teenuse maht on sobilik.
  • Vaatame tasuta üle sinu objekti haljastuslahenduse ning teeme ettepanekuid selle parandamiseks.

1Aidata tegeleda teil oma põhitegevusaladega, säästes teie aega teisejärguliste ja stressi tekitavatele ülesannetele

 

2Pakume personaalsust, kvaliteeti, paindlikke lahendusi, kogemustega ja ausaid töötajaid ning keskkonnasõbralikke lahendusi

3Tugevuseks on kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamine

 

4Anda Teie objektile meeldiv üldmulje ja tagada tervislik keskkond

KOGEMUS

Iga objekt on unikaalne

Lähtume Teie vajadustest ja soovidest. Kõik objektid on unikaalsed ning nõuavad personaalset lähenemist.